Hoe werkt dat?

Team Dynamica

Groeps gedrag – indiviudeel gedrag binnen de groep – verhoudingen tot elkaar – psychologisch proces – 

Team dynamica

Is een systeem van gedragingen & psychologische processen binnen een groep/team. Op management niveau, op de werkvloer, privé en in de sport. Ik gebruik bewegen (en/of sport) als middel om dit duidelijk te maken en te versterken. 

Afhankelijk van de vraagstelling, de groep/team gebruik een of verschillende coachmodellen. 

Afspraken zijn leidend. Hoe kom je tot bijvoorbeeld;

  • missie
  • doel & strategie
  • rol & taakverdeling
  • normen & waarden
  • communicatie
  • evaluatie
  • acceptatie
  • beloning/waardering etc

Spelvormen en bewegen zijn mooie middelen om vragen/dingen zichtbaar te krijgen.

Hoe verhoudt de ene persoon zich t.o.v. de andere persoon en/of groep? Hoe verhoudt de leidinggevende zich met het team en viceversa? Hoe verhoudt de leidinggevende zich als tussenschakel van directie & werkvloer of bestuur en spelers?

trust the proces, take your time, willing to learn

Team diagram

Een groep/team zal goed presteren/productief zijn zolang er gedragsnormen zijn vastgesteld en het team gezamenlijke conflicten heeft doorgemaakt én er verbinding is met elkaar.

Wat voor groep/team wil je zijn? En wat betekent dat dan? In welke fase van een proces zit de groep/team? Hoe verloopt de communicatie? Wie heeft welke verantwoordelijkheid? Zelf reflectie/evaluatie? Is er plezier & humor? Wat zijn ieders drijfveren? Welke rol heeft elke persoon binnen de groep? Welke belemmerende overtuigingen heeft de groep en/of persoon? Hoe gaat men om met de omgeving?

Hoe kom je achter dit soort zaken? 

Laat je uitdagen en begeleiden door Kaatje bij dit soort vraagstukken en processen. Zij brengt het team letterlijk in beweging naar………….

leaf-logo--teal

Life goes on, time goes by.....

kaatje jansen