Privacyverklaring

Privacyverklaring Sportcommitment KJ

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Sportcommitment KJ omgaat met uw gegevens.

Sportcommitment KJ kan gegevens over u verwerken, enerzijds doordat u gebruik maakt van de diensten van Sportcommitment KJ, anderzijds omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sportcommitment KJ verstrekt. Sportcommitment KJ kan de volgende gegevens verwerken:
• Uw naam, adresgegevens en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
• Geboortedatum- en plaats;
• Paspoort- of identiteitskaartnummer;
• Foto’s en video’s waar u mondeling of schriftelijk toestemming voor geeft;
• De datum van aanmelding;
• De reden van een eventuele intrekking van de opdracht;
• Overige informatie die u aan Sportcommitment KJ verstrekt.

Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt?

Sportcommitment KJ verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Sportcommitment KJ uw gegevens gebruiken om de opdracht die u heeft verleend uit te voeren.

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor:
• Mailings & aanbiedingen van Sportcommitment KJ
• Voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat Sportcommitment KJ zijn dienstverlening kan verbeteren;
• Voor het toezenden van informatie over producten en diensten van Sportcommitment KJ

Beveiliging en bewaartermijn.

Sportcommitment KJ zal er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Toegang tot gegevens door derden.

Voor zover het Sportcommitment KJ bekend is maken derden geen gebruik van de door Sportcommitment KJ opgeslagen gegevens van u.

Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering sturen naar kaatje.jansen@sportcommitment.com.  Sportcommitment KJ zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Sportcommitment KJ de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet dat verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je emial-adres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke dat en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na 1 dag verlopen.

Overige opmerkingen.

Sportcommitment KJ heeft op haar website een pagina met Cookie Policy, Algemene Voorwaarden, een Privacyverklaring en een disclaimer onder “CONTACT”.

Vragen?

Sportcommitment KJ neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.
Sportcommitment KJ
Weerterveld 22,
6231 ND Meerssen
T: 043-6080183
E: kaatje.jansen@sportcommitment.com
KVK: 61535966

Algemene voorwaarden